Your Company

dsc_5832.jpg
Startsida Företaget Nyheter Aktuella Event & Föreläsningar Karriär Om oss Produkter & Forskning Artiklar, tester  mm Gästbok Länkar
Tjäna det du förtjänar! Var din egen chef!  Upptäck ekonomisk frihet!  Använd hela din kapacitet! Belöningar

Skapa din egen karriär och du kan bli din egen chef!

 

Vi engagerar oss i din framtid

 I en bransch där många företag årligen startar och försvinner, erbjuder GNLD en stabil grund för alla människor att bygga sin framtid på.

 

Sedan 1958 har GNLD erbjudit en utmanande och spännande affärsmöjlighet till människor världen över.

 

Den baseras på de enkla förutsättningarna; att sprida våra produkters och vår affärsmöjlighets fördelar och att uppmuntra andra att göra detsamma.

På detta sätt har människor världen över kunnat uppleva att det är fullt möjligt att förbättra sin livsstil.

 

Allt börjar med en längtan att vilja förbättra sitt liv. När du bestämt dig att starta en egen affärsverksamhet, vara din egen chef och skapa din egen framtid, finns GNLD tillhands för att stödja dig på alla områden i din verksamhet.

Med en GNLD verksamhet kan du spendera din tid på två områden:

  1. Använda produkterna
  2. Dela med dig av produkterna

Eftersom du driver din verksamhet för din egen skull, men inte på egen hand, hjälper GNLD dig att minimera tiden du behöver ägna åt andra aktiviteter som är viktiga i en framgångsrik företagsverksamhet genom att tillhandahålla följande service:

Kundservice - kunnig, professionell personal finns tillgänglig under kontorstid för att ta emot produktorder och svara på frågor.

 

Marknadsföring -allt från webbsidor till broschyrer, CD och DVD – GNLD gör det väldigt enkelt och roligt att tala om GNLD med släkt, vänner, grannar och andra människor som du träffar.

Dessutom är det ekonomiskt lönande.

 

Lager - vi har alltid ett lager av produkter tillgängligt för dig och ditt team till ett värde av hundratusentals kronor redo att levereras dit du vill.

 

Plocka, Packa & Leverera - i traditionella företag måste du själv hålla dig med ett dyrt produktlager. När du får en order måste du avbryta det du är upptagen med, processa ordern och sedan packa den för leverans. På GNLD har vi ett komplett lager och tar hand om plockning, packning och leverans av din order.

 

Träning och Motivation - ett mycket viktig område för att utveckla en framgångsrik affärsverksamhet. GNLD finns tillgängligt för dig för att ge utbildningar & motivationsseminarier som gör att ditt team behåller sin produktivitet och energi.

 

Utmärkelser - med ett redan väl utarbetat system av utmärkelser, hjälper GNLD dig att premiera, berömma och lovorda ditt team på vägen mot bättre resultat och högre mål. När du startar ett traditionellt företag bär du själv hela bördan att tillhandahålla och finansiera ovanstående service. Den finansiella bördan är den största anledningen till varför många drar sig för att starta ett eget företag, och det är också en anledning till varför många små verksamheter misslyckas. När en verksamhet misslyckas är det inte bara dörrarna som slår igen utan även företagarens hopp och drömmar. Kanske är det sedan svårt att öppna dem igen.

 

Men med en liten ekonomisk investering kan du få möjlighet att maximera din framgång och ge dig själv och din familj en bättre livskvalitet.

 

 

GNLDs GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Inom GNLD är vi stolta över våra gemensamma och grundläggande värderingar som styr allt vi gör och genomsyrar våra handlingar varje dag. De svetsar oss samman till ett team och drar människor till oss som delar våra idéer. Våra värderingar är följande:

 

Absolut integritet i allt vi gör och säger
Inom GNLD följer vi “Det som är rätt” och som inte bara är vackra ord… de är kärnan i vårt sätt att driva företaget.

 

Människorna är nr. 1 i allt vi gör
Vi anser att det första steget mot att nå ett mål är att fokusera på andras drömmar och mål. Den största tillfredsställelsen är att se människor arbeta för att förverkliga sina drömmar… och lyckas.

 

Produkter som fungerar
Det som placerar GNLD långt före andra företag är våra produkter – produkter som fungerar och attraherar kunder som många gånger blir trogna användare. Med närmare femtio år som ledande företag inom utveckling och tillverkning av förstklassiga produkter kommer GNLD alltid att leverera produkter som ligger långt framme och uppfyller människors behov i hela världen.

 

Lika möjlighet för alla
Oavsett bakgrund som kön, ålder, religion, utbildningsnivå eller yrke, erbjuder GNLD möjligheten till ett bättre liv – det liv du drömmer om.

 

Långsiktig vision
GNLD har delat med sig av förstklassiga produkter, välstånd och frihet sedan 1958. Våra beslut baseras på långsiktiga och globala mål, det är därför GNLDs vision överlever tillfälliga modenycker och trender och kan garantera tillväxt och stabilitet för kommande årtionden.

Som delaktig i GNLD-familjen har du fördel av våra värderingar och genom dig så blir det en fördel för alla dem du möter. GNLD är helt enkelt den bästa möjligheten för människor idag för att kunna ta kontroll över sina liv och njuta av frihet och ekonomiskt oberoende.

 

 

Tjäna det du förtjänar!
 

Var din egen chef!
 

Upptäck ekonomisk frihet!
 

Använd hela din kapacitet!
 

Belöningar
 

President´s Team
This simple but powerful - these two powerful enough, then chanel replica handbags is to describe the emergence of coarse particles with fine leather bowling bag. Due to the shape of graceful woman, as the most heart and appearance before - great! Choose between white chanel replica or pale nude - simple chanel replica requires a simple color. If you want a safe, black, brown choose to meet your jacket. Golden signs "Burberry" carefully planned to lower the front. Chanel replica manufactured by Italian craftsmanship (you have to love) - This is a soft grain leather bag bow structure. EDGE is painted leather handle and shoulder strap can be separated volumes. Function and the inner bag and cotton lining, this is a package of accessories and daily work. Kelly when read our article: chanel replica tie Small bag Fall 2015 Collection", she thought: "I have gotten a mini, forget about small". Thailand chanel replica sale, since then, new colors that are chanel replica release, has been re-introduced into the leather and style, it is of chanel replica new "classic". So far, it is available in a size large and small, after the Fall 2014 collection, surprisingly, chanel replica sale we have introduced the mini version. Taitoto is, is famous for its knot at the end of the chanel replica handbags. This is, in part, inspired by the phantom tote with its side wings. In fact, the side wings of the tie tote bag of, spread the much larger that the wing due to the more practical lot of space to make easy. It can be carried out in all-season's handbag timeless. Kelly bought her mini tie chanel replica in pure black and crispy calfskin. chanel replica sale noticed that you are very made of high quality. In 3600 USD Celine boutique - size 'X9' close micro luggage tote, in a (length x H) 10, the price is $ 3500 around the $ 4400 SGD.